TargetMax – Colonnade balesetbiztosítás promóció

A TargetMax egy olyan biztosítási csomagot kínál a tagjainak, ami a klasszikus balesetbiztosítások legjobb fedezeteit megtartva, de azokon felül a kisebb, szerencsésebb kimenetelű és elsősorban idővel gyógyuló sérülések esetén is komoly összeget fizet. Ez a Colonnade Aranyfokozatú balesetbiztosítás!

A következő időszakban megkeressük tagjainkat telefonon, és a telefonos kampány során hívott, a biztosítási ajánlatot meghallgató tagjaink között havonta 10 db, egyenként 10.000 Ft értékű Lidl vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Ki vesz részt a játékban?

Az a telefonon megkeresett tagunk, aki végighallgatja a telefonos tájékoztatót
 • Ebben az esetben a sorsjegye egy alkalommal szerepel a virtuális kalapban.

 • Az a telefonon megkeresett tagunk, aki végighallgatja a telefonos tájékoztatót, és megköti a biztosítást.
 • Ebben az esetben a sorsjegye 10 alkalommal szerepel a virtuális kalapban.

 • Az a telefonon megkeresett tagunk, aki végighallgatja a telefonos tájékoztatót, megköti a biztosítást és be is fizeti az első havi biztosítási díjat
 • Ebben az esetben a sorsjegye 100 alkalommal szerepel a virtuális kalapban. Aki nem hallgatja meg az ajánlatot, az nem vesz részt a sorsoláson.

A Colonnade Aranyfokozatú Balesetbiztosítás ügyféltájékoztatója

Játékszabályzat

Adatkezelési tájékoztató


NYERTESEK

Minden nyertes 1 db 10.000 forintos Lidl vásárlási utalványt nyer.

1. sorsolás

2023. július 5-én 10 órakor tartottuk a nyereményjáték első sorsolását. A tört hónap miatt 5 db nyeremény került sorsolásra. A forduló nyertesei:

 1. Malárik István  (Dorog, og****2@gmail.com)
 2. Nagy Bettina  (Kecskemét, s****7@gmail.com)
 3. Hatta László (Kaposvár, h****i@gmail.com)
 4. Léka Judit  (Szolnok, j****0@gmail.com)
 5. Gulyás Zoltán  (Csákvár, g****i@freemail.hu)

2. sorsolás

2023. augusztus 8-án 10 órakor tartottuk a nyereményjáték második sorsolását. A forduló nyertesei:

 1. Györfi Edina  (Isaszeg, g****7@gmail.com)
 2. Nagy Klára  (Budapest, k****8@gmail.com)
 3. Barát László (Szentes, b****2@gmail.com)
 4. Takácsné Erdei Mónika  (Nógrád vármegye, t****m@gmail.com)
 5. Ráski Zoltán  (Kazincbarcika, r****i@gmail.hu)
 6. Tóth Jánosné  (Pátka, a****4@gmail.com)
 7. Sárdi-Tóth Marianna  (Tab, t****n@drv.hu)
 8. Pallagi Okszána (Budapest, o****5@freemail.hu)
 9. Orosz János  (Miskolc, o****6@freemail.hu)
 10. Bódis Lajos  (Zubogy, b****s@indamail.hu)
A nyerteseknek nagyon gratulálunk!


SZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szabályai

Jelen szabályzat a TargetMax Kft. által a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: a Colonnade Biztosító) részére végzett telefonos balesetbiztosítás értékesítési kampány (továbbiakban: az Értékesítési Kampány) támogatására szervezett nyereményjátékban való részvételre vonatkozik.

Az Értékesítési Kampány és a hozzá kapcsolódó nyereményjáték 2023. június 15-től folyamatosan zajlik. A nyereményjáték vége az Értékesítési Kampány befejezését követő 90 nap.

A nyeremény játékban részt vesz minden olyan személy, aki az Értékesítési Kampány során a Colonnade Biztosító ajánlatát meghallgatja.

Az Értékesítési kampány ideje alatt kizárólag olyan személyek kerülnek megkeresésre, aki a korábbiak során a nyereményjátékot és az Értékesítési Kampányt szervező TargetMax Kft. részére általános marketing célú megkeresésére adatkezelési hozzájárulást tettek.


2. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138.; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956, továbbiakban a Szervező).


3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:

 • TargetMax Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.), adatkezelő;
 • Protocall 2009 Kft. (1134 Budapest, Tüzér u. 39.), mint a TargetMax Kft. adatfeldolgozója;
 • Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1134 Budapest, Váci út 23-27., telefon: +36 80 468 468, e-mail cím: colonnade.ugyfelszolgalat@protocall.hu, hivatalos weboldal: https://www.colonnade.hu, adatkezelési tájékoztató), mint a megkötött balesetbiztosítási szerződések szerződője;

4. Nyeremény és nyerési esélyek

A nyereményjáték nyereménye havonta 10 db 10.000 forintos Lidl vásárlási utalvány.

A nyereményjáték részvevőinek:
 • 1 db sorsjegy jár, amennyiben meghallgatják a Colonnade Biztosító ajánlatát;
 • további 10 db sorsjegy jár, amennyiben a telefon beszélgetés során úgy nyilatkoznak, hogy megkötik a Colonnade Biztosító balesetbiztosítás szerződését;
 • további 100 sorsjegy jár, miután befizették a biztosítási szerződés első havi díját.
A nyeremény átruházható de készpénzre át nem váltható.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.


5. A nyertes kiválasztása

A nyeremények odaítélésére a Szervező havonta, minden hónap ötödikén – illetve amennyiben az adott hónap ötödike hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a következő munkanapon – sorsolást tart.

A sorsoláskor minden, a legutóbbis sorsolás óta megszerzett sorsjegy vesz részt azonos eséllyel.
 • Amennyiben Ön meghallgatta a Colonnade Biztosító ajánlatát a telefonbeszélgetés során, akkor egy sorsjegyet kap, ami a következő alkalommal– általában valamelyik a következő vagy a jelen hónap 5-én - tartott sorsoláson vesz részt.
 • Ha a telefonbeszélgetés során úgy nyilatkozott, hogy megköti a baleset biztosítást, akkor ugyanezen a sorsoláson további 10, azaz összesen 11 sorsjeggyel vesz részt.
 • Ha a következő sorsolás előbb befizeti az első biztosítási díjat, akkor már 111 szeres eséllyel (111 sorsjeggyel) indul a nyereményekért.
 • Ha az első havi díj a következő ötödike után érkezik be, akkor 100 sorjeggyel azt követő sorsoláson vesz részt.
Minden sorsolási alkalomkor 10 (azaz tíz), egymástól független sorsolás történi. Minden független sorsolás során egy sorsjegy kerül kiválasztásra, minden kisorsolt sorsjegy tulajdonosa egy darab 10.000 forintos Lidl vásárlási utalványt nyer.

A Szervező a sorsolást a 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. alatti, Start Utazási Iroda megnevezésű helyiségben végzi, minden alkalommal 11 órai kezdettel. A sorsolás számítógéppel történik 3 fős sorsolási bizottság részvételével. A sorsolás nyilvános, a sorsoláson való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A Szervező és a játék főtámogatója a nyereményjáték nyerteset (a nyertesek nevének és a regisztráció során megadott irányítószámának feltüntetésével) az Értékesítési Kampány Colonnade akció oldalán a sorsolástól számított legrövidebb határidőn belül kihirdeti, és minden regisztrált játékost a Szervező által kezelt, vagy az Értékesítési Kampányban megadott e-mail címen értesít a kihirdetés tényéről. A hirdetmény az Értékesítési kampány weboldalán a nyereményjáték lezárását követő legalább 30 napig elérhető.

A Szervező a nyertesek értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított 30 napon belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt. a TargetMax Kft, valamint a az ATLASZ és a Colonnade Biztosító munkatársai és a munkatársak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói.


ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

6. Adatkezelési szabályok, tájékoztatás

A játék során felhasznált adatok kezelője: TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A TargetMax Kft. adatai:
 • székhely: 1025 Budapest, Verecke u. 138.
 • hivatalos weboldal: www.targetmax.hu
 • cégjegyzékszám: 01-09-950956
 • képviseli: Geri Károly ügyvezető
 • e-mail: info@targetmax.hu
 • az adatok kezelésének jogalapja: az Ön hozzájárulása és nyilatkozata
 • az adatok kezelésének célja: hogy az Ön részére a TargetMax Kft. termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel.
 • az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása.
Amikor Ön az Értékesítési Kampány során az Ön irányába indított telefonbeszélgetés során úgy nyilatkozik, hogy megköti a Colonnade Biztosító balesetbiztosítás szerződését, akkor az adatai átadásra kerülnek a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1134 Budapest, Váci út 23-27., telefon: +36 80 468 468, e-mail cím: colonnade.ugyfelszolgalat@protocall.hu, hivatalos weboldal: https://www.colonnade.hu, adatkezelési tájékoztató) részére, aki az adatait törvényes kötelezettségei szerint kezeli.

A Szervező és az adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
A megadott e-mail címére a TargetMax Kft. az után, hogy Ön az Értékesítési Kampányban úgy nyilatkozott, hogy megköti a Colonnade Biztosító balesetbiztosítási szerződését, a díj befizetésére emlékeztető levelet küldhet.


7. Leiratkozás, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítása, visszavonása, adatfrissítés

Önnek joga van ahhoz, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérje az adatkezelőktől, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban, indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról a Szervező weboldalán (Targetmax.hu / Nyilvántartott adatok oldal) kérhet tájékoztatást e-mail címe megadásával.

A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához fűződő jogát az Adatkezelő alábbi elérhetőségein keresztül tudja gyakorolni:

TargetMax Kft.
e-mail: info@dm.targetmax.hu
levélben: 1025 Budapest, Verecke u. 138.
automatikus leiratkozás weboldalon: Adatkezelés oldal
a küldött hírlevelek leiratkozási linkjén keresztül: közvetlen üzletszerzési ajánlat levél alján lesz feltüntetve. A TargetMax Kft. rendszerében tárolt adatokat az TargetMax Kft. bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül nem adja ki.


8. Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további kérdéseivel, kéréseivel elsődlegesen forduljon az adatkezelőhöz. Amennyiben adatai az Ön hozzájárulása alapján továbbításra kerültek a fenti listában felsorolt adatkezelőkhöz, akkor az adott adatkezelőhöz vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Ön, az adatkezeléssel összefüggő sérelme esetén a GDPR-ban foglaltak szerint – döntése alapján – fordulhat közvetlenül bírósághoz, illetve panaszával jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot megkeresni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

Kelt: Budapest, 2023. május 25.

Utolsó módosítás: 2023. május 25.